Tijdelijk extra subsidie juweliers voor aanschaf Drop-it systems

Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt extra subsidie beschikbaar aan juweliers voor beveiliging van hun vitrines met met Drop-it rolluik systeem.

Het Drop-it vitrine beveiligingssysteem is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Federatie Goud en Zilver (FGZ) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) enthousiast ontvangen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is daarom, samen met de Federatie Goud en Zilver en het CCV, een actie gestart waardoor het Drop-it rolluik systeem in 2015 door juweliers met een substantiële subsidie kan worden aangeschaft.

Deze extra project subsidie geldt voor juweliers en is beschikbaar gesteld in het kader het actieplan Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB), dat voorkomt uit het landelijk actieplan ‘Criminaliteit tegen bedrijven’.  De VKB-regeling heeft tot doel het MKB te helpen meer en betere preventieve maatregelen te nemen, zowel organisatorisch, elektronisch en/of bouwkundig. Om zo de kans prooi te worden van criminelen te verminderen. Onderdeel van de VKB-regeling is de gratis Veiligheidsscan, waarmee veiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht.

De tijdelijke extra subsidie voor de aanschaf van Drop-it Systems is zowel bestemd voor juweliers die aangesloten zijn bij de Federatie Goud en Zilver als voor niet-leden.

Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling voor juweliers en/of over Drop-it Systems? Neem even contact met ons op.

 

het CCV

 

 

 

federatie goud en zilver

Drop-it Systems maakt veilig ondernemen mogelijk!